edició 2015

programa complert...


programa completo...


dissabte pel matí amb l'Oriol Alamany


dissabte per la tarda amb Caja Azul, l'Oriol Alamany i l'Òscar Dominguez


diumenge pel matí "Photowalk" amb ClikCat